Informacja RODO


Zajmuję się psychoterapią od ponad dziesięciu lat


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez  firmę Monika Wicha-Koniew


Administrator danych osobowych

               Administratorem danych osobowych jest firma Monika Wicha-Koniew.


Przetwarzanie danych

            Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów/klientów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 728 270 210, poprzez portal Znany Lekarz oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej wichakoniew.pl. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu (czasami adres e-mail lub/i adres zamieszkania).

               Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

               Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Monika Wicha-Koniew polegają na przeprowadzeniu konsultacji i psychoterapii indywidualnej, a także wystawieniu ewentualnego zaświadczenia.

               Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego terminów spotkań w związku z konsultacją bądź psychoterapią.

               Dodatkowo dane są przetwarzane celem wystawiania faktury.

               Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu konsultacji i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego wydania zaświadczenia lub wystawienia faktury.


Okres przechowywania danych

            Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług firmy Monika Wicha-Koniew.


Przekazywanie danych

             W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie: Biuro Rachunkowe „Vikar” z siedzibą w Zabrzu przy u. Szczęść Boże 21a, która prowadzi obsługę finansowo-księgową firmy Monika Wicha-Koniew.

 W sytuacji superwizji (omówienie merytoryczne procesu leczenia i terapii) informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację danej osoby. 

             Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychoterapeuty. Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź, jeśli życie lub zdrowie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.


Prawa właściciela danych osobowych

               Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

           Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Monika Wicha-Koniew (adres korespondencyjny: ul. Szczęść Boże 21a, 41-800 Zabrze).

         Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafce pancernej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.