O mnie


Kim jestem i czym się zajmuję

    Jestem psychoterapeutą "w drodze do certyfikatu" i specjalistą psychoterapii uzależnień. Z osobami doświadczającymi trudności psychicznych pracuję od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując głównie z osobami posiadającymi jednocześnie problemy natury psychicznej oraz uzależnionymi (od substancji bądź czynności). Ponadto współprowadziłam warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, konsultacje w izbie wytrzeźwień oraz pełniłam służbę kuratora ds karnych.

W 2012 roku uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Wiedza praktyczna i teoretyczna, jaką uzyskałam zachęciły mnie do dalszych poszukiwań. W roku 2017 rozpoczęłam szkolenie w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Śląskiej Szkole Psychoterapii (kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), które ukończyłam w 2021 roku. Jednocześnie uczę się pracy metodą psychodramy by uzyskać uprawnienia asystenta Polskiego Instytutu Psychodramy.

Obecnie prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną z osobami dorosłym oraz współprowadzę terapię grupową. 

    Pracuję w duchu integracji różnych podejść i koncepcji, zakładając, że elastyczność jest korzystna dla pacjenta/klienta. Bliskie są mi założenia podejścia psychodynamicznego, z którego sposobu rozumienia człowieka i jego bogactwa czerpię. Chętnie sięgam po techniki wypracowane na gruncie założenia poznawczo-behawioralnego, szczególnie DBT. Umiejętność nawiązywanie kontaktu z własnym ciałem, zmysłami i szukania własnej drogi do uważności uważam za wartość dodaną w każdej formie pracy nad sobą. Poza przyglądaniem się trudnościom proponuję również pracę nad rozumieniem i kształtowaniem odporności psychicznej, sięgając do osiągnięć psychologii pozytywnej.

Pracuję pod regularną superwizją indywidualną i grupową (superwizja to analiza i omawianie swojej pracy z osobą bardziej doświadczoną, posiadającą uprawnienia do prowadzenia superwizji klinicznej, poprawia ona jakość świadczonych usług).

Więcej o konkretnych narzędziach, czy założeniach będzie można znaleźć w zakładce INSPIRACJE.