Monika Wicha-Koniew


Psychoterapeuta w drodze do certyfikatu i specjalista psychoterapii uzależnień.

"Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania."

(Sylvia Plath)


Zapraszam do kontaktu
Monika Wicha-Koniew